Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Pelču pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8753 Pelču muižas pils Arhitektūra Vietējās nozīmes 1903.-1904. Kuldīgas novads, Pelču pagasts, Pelči;
"Pelču pils"
Kurzeme
1229 Zālīšu senkapi (Jāņkalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Kuldīgas novads, Pelču pagasts;
pie Zālīšiem
Kurzeme
1228 Pakalnu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes Kuldīgas novads, Pelču pagasts;
pie Pakalniem
Kurzeme
1227 Līču senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Kuldīgas novads, Pelču pagasts;
pie Līčiem (Līķiem)
Kurzeme