Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Pāles pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6151 Kalnazaķu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Limbažu novads, Pāles pagasts;
pie Kalnazaķiem
Rīga
6150 Jaunkadagu viduslaiku kapsēta (Miroņkalniņš, Bikšu stilbs) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Limbažu novads, Pāles pagasts;
pie Jaunkadagiem
Rīga