Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Ogresgala pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
1866 Tulku viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ogres novads, Ogresgala pagasts;
pie Jauntulkiem un Lieltulkiem
Rīga
1865 Indrānu apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ogres novads, Ogresgala pagasts;
pie Indrāniem, Ogres upes labajā krastā
Rīga
1863 Daugaviešu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ogres novads, Ogresgala pagasts;
pie Daugaviešiem
Rīga
1862 Augstzālīšu apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ogres novads, Ogresgala pagasts;
pie Augstzālīšiem
Rīga