Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Meņģeles pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8258 Meņģeles kapu vārtu kapliča Arhitektūra Vietējās nozīmes 18. gs. b. Ogres novads, Meņģeles pagasts;
Meņģeles kapos
Rīga
1860 Meņģeles viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ogres novads, Meņģeles pagasts;
pie Meņģeles luterāņu baznīcas
Rīga