Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Malienas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2799 Saieta nams Arhitektūra Vietējās nozīmes 1900. Alūksnes novads, Malienas pagasts, "Brenci"
Brencos
Vidzeme
2798 Malienas pagastskola (2 ēkas) Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. v. Alūksnes novads, Malienas pagasts;
Malienā
Vidzeme
197 Kopmaņu senkapi (Kapu kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Malienas pagasts;
pie Kopmaņiem un Žīguriem
Vidzeme