Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Madlienas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8257 Parks Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. Ogres novads, Madlienas pagasts;
Vērenes muižā
Rīga
8256 Vagara māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 18. gs. Ogres novads, Madlienas pagasts;
Vērenes muižā
Rīga
8255 Klēts Arhitektūra Vietējās nozīmes 18. gs. Ogres novads, Madlienas pagasts;
Vērenes muižā
Rīga
8254 Kungu māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 1860. Ogres novads, Madlienas pagasts;
Vērenes muižā
Rīga
8253 Vērenes muižas apbūve Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. Ogres novads, Madlienas pagasts;
Vērenes muižā
Rīga
8252 Klēts Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. Ogres novads, Madlienas pagasts;
Lielā muižā
Rīga
8251 Putnu mājas (2) Arhitektūra Vietējās nozīmes 1898. Ogres novads, Madlienas pagasts;
Lielā muižā
Rīga
8250 Kungu māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 1912. Ogres novads, Madlienas pagasts;
Lielā muižā
Rīga
8249 Lielās muižas apbūve Arhitektūra Vietējās nozīmes 18. gs. 1912. Ogres novads, Madlienas pagasts;
"Imantās"
Rīga
8248 Kultūras nams "Austrums" Arhitektūra Vietējās nozīmes 1911. 1912. Ogres novads, Madlienas pagasts;
Rīga
1849 Robežnieku senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ogres novads, Madlienas pagasts;
pie Robežniekiem
Rīga
1847 Madlienas baznīcas viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ogres novads, Madlienas pagasts;
pie Madlienas aptiekas un pie luterāņu baznīcas
Rīga
1846 Kalnozolu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ogres novads, Madlienas pagasts;
pie Kalnozoliem (bij. Jaunčakariem)
Rīga