Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Mērsrags

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9131 Mērsraga luterāņu baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1809., 1896. Mērsraga novads, Mērsrags, Bākas iela 9;
Kurzeme
8515 Ērģeles Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. II p.1924. Mērsraga novads, Mērsrags;
Mērsraga luterāņu baznīcā
Kurzeme