Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Mērdzenes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6464 Stiglovas katoļu baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1708.-1710.,1769.,19.gs. Kārsavas novads, Mērdzenes pagasts;
Stiglovā
Latgale
1549 Mērdzenes Karātavu kalns - soda vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Kārsavas novads, Mērdzenes pagasts;
uz Z no Mērdzenes centra, Ludzas - Kārsavas šosejas kreisaja pusē
Latgale