Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Mālupes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2804 Sofijkalna pusmuižas klēts Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 2.c. Alūksnes novads, Mālupes pagasts, Sofikalns;
Vidzeme
2802 Klēts Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 2.c. Alūksnes novads, Mālupes pagasts;
Mālupes muižā
Vidzeme
2801 Kungu māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 20. gs. s. Alūksnes novads, Mālupes pagasts;
Mālupes muižā
Vidzeme
2800 Mālupes muižas apbūve Arhitektūra Vietējās nozīmes 19./20. gs. Alūksnes novads, Mālupes pagasts;
Mālupes muižā
Vidzeme