Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Mālpils novads

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2126 Vecrubenīšu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Mālpils novads;
pie Vecrubenīšiem
Rīga
2123 Mālpils baznīcas viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Mālpils novads;
pie Mālpils luterāņu baznīcas
Rīga
2122 Jaunaudriņu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Mālpils novads;
pie Jaunaudriņiem
Rīga
2120 Mālpils pilskalns (Vīnakalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Mālpils novads, Mālpils;
pie Klobažiem, Sudas upes kreisajā krastā
Rīga