Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Lodes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2458 Urgu Zviedru akmens ar uzrakstiem un zīmēm Arheoloģija Vietējās nozīmes None Valmieras novads, Lodes pagasts;
uz Latvijas un Igaunijas Republiku robežas pie bij. Urgām
Vidzeme
2457 Kokļu senkapi (Baznīcas vieta) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Valmieras novads, Lodes pagasts;
pie Koklēm
Vidzeme