Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Lizuma pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8363 Altāris Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. Gulbenes novads, Lizuma pagasts, Velēna;
Velēnas luterāņu baznīcā
Vidzeme
8360 Kancele Māksla Vietējās nozīmes 19.gs Gulbenes novads, Lizuma pagasts, Velēna;
Velēnas luterāņu baznīcā
Vidzeme
8359 Ērģeļu prospekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. Gulbenes novads, Lizuma pagasts, Velēna;
Velēnas luterāņu baznīcā
Vidzeme
5071 Velēnas (Jaunzemnieku) ūdensdzirnavas Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. Gulbenes novads, Lizuma pagasts, Velēna;
Vidzeme
5069 Parks Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. Gulbenes novads, Lizuma pagasts, Lizums;
Lizuma muižā, "Akācijas"
Vidzeme
5067 Klēts Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. v. Gulbenes novads, Lizuma pagasts, Lizums;
Lizuma muižā
Vidzeme
5066 Kalpu mājas (2) Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 2.p. Gulbenes novads, Lizuma pagasts, Lizums;
Lizuma muižā
Vidzeme
5065 Dārznieka māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 2.c. Gulbenes novads, Lizuma pagasts, Lizums;
Lizuma muižā
Vidzeme
5063 Lizuma muižas apbūve Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 2.c. Gulbenes novads, Lizuma pagasts, Lizums;
Vidzeme
853 Pietiņu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Gulbenes novads, Lizuma pagasts;
pie Pietiņiem
Vidzeme
850 Bricu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Gulbenes novads, Lizuma pagasts;
pie Briciem
Vidzeme