Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Litenes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6144 Grīvu senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Gulbenes novads, Litenes pagasts;
pie Grīvām
Vidzeme
5062 Kalpu māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. v. Gulbenes novads, Litenes pagasts, Litene;
Litenes muižā Jaunlitenē 3
Vidzeme
5061 Vešūzis Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. s. Gulbenes novads, Litenes pagasts, Litene;
Litenes muižā
Vidzeme
5059 Parks Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 2.p. Gulbenes novads, Litenes pagasts, Litene;
Litenes muižā
Vidzeme
5058 Magazīnas klēts Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 1.p. Gulbenes novads, Litenes pagasts, Litene;
Litenes muižā
Vidzeme
5057 Klēts Arhitektūra Vietējās nozīmes 19./20. gs. Gulbenes novads, Litenes pagasts, Litene;
Litenes muižā
Vidzeme
5056 Šķūnis Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 2.p. Gulbenes novads, Litenes pagasts, Litene;
Litenes muižā
Vidzeme
5055 Aptieka Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 2.p. Gulbenes novads, Litenes pagasts, Litene;
Litenes muižā
Vidzeme
5054 Kalpu māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 2.c. Gulbenes novads, Litenes pagasts, Litene;
Litenes muižā
Vidzeme
5053 Kungu māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 1.p. 1961. Gulbenes novads, Litenes pagasts, Litene;
Litenes muižā
Vidzeme
5051 Litenes kapu kapliča Arhitektūra Vietējās nozīmes 20. gs.30.g. Gulbenes novads, Litenes pagasts;
Litenes kapos
Vidzeme