Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Limbažu pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8615 Vešūzis Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs. Limbažu novads, Limbažu pagasts, Nabe;
Rīga
8614 Spirta brūzis Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs. 2.puse Limbažu novads, Limbažu pagasts, Nabe;
Rīga
8613 Klēts Arhitektūra Vietējās nozīmes 1844. gads Limbažu novads, Limbažu pagasts, Nabe;
Rīga
8612 Saimniecības ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs. Limbažu novads, Limbažu pagasts, Nabe;
Rīga
8611 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs. 2.puse Limbažu novads, Limbažu pagasts, Nabe;
Rīga
8610 Nabes muižas kungu māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs. 2.puse Limbažu novads, Limbažu pagasts, Nabe;
Rīga
1469 Griguļu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Limbažu novads, Limbažu pagasts;
pie Griguļiem
Rīga