Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Liepnas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2796 Liepnas pareizticīgo baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 2.p. Alūksnes novads, Liepnas pagasts, Liepna;
Vidzeme
2794 Liepnas muižas brūzis Arhitektūra Vietējās nozīmes 19./20. gs. Alūksnes novads, Liepnas pagasts, Liepna;
Vidzeme
2793 Liepnas (Zendiku) kapliča Arhitektūra Vietējās nozīmes 1785. - 1800. Alūksnes novads, Liepnas pagasts;
Vidzeme
194 Franciskopoles senkapi (Vecie kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Liepnas pagasts;
pie Franciskopoles
Vidzeme