Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Liepāja

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9221 Bij. Vikander & Larson korķa - linoleja rūpnīcas pārvaldes ēka ar personāla dzīvojamo ēku un žogu Arhitektūra Vietējās nozīmes 20.gs. I p., 1896. Liepāja, Oskara Kalpaka iela 5/9;
Kurzeme
9185 Apgabala tiesas nams Arhitektūra Vietējās nozīmes 1889.–1891. Liepāja, Rožu iela 6;
Kurzeme
9054 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. I p. Kuldīgas novads, Kuldīga, Liepājas iela 14;
Kurzeme
9045 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. II p. Kuldīgas novads, Kuldīga, Liepājas iela 25;
Kurzeme
9038 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. III cet. Kuldīgas novads, Kuldīga, Liepājas iela 38;
Kurzeme
9037 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. vidus Kuldīgas novads, Kuldīga, Liepājas iela 36;
Kurzeme
9036 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. vidus Kuldīgas novads, Kuldīga, Liepājas iela 16;
Kurzeme
9029 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs.II cet. Kuldīgas novads, Kuldīga, Liepājas iela 20;
Kurzeme
8747 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 1699., 18.gs., 19.gs. Liepāja, Kungu iela 26;
Kurzeme
8737 Liepājas Karostas ūdenstornis Industriālais Vietējās nozīmes 1905. Liepāja, Ģenerāļa Baloža iela 29;
Kurzeme
8724 Dzīvojamā un saimniecības ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 1828.-1839., 19.gs. 70.g.s. Kuldīgas novads, Kuldīga, Liepājas iela 3a;
Kurzeme
8712 Liepājas karostas cietums Arhitektūra Vietējās nozīmes 1894.-1903. Liepāja, Invalīdu iela 4;
Kurzeme
8690 Liepājas Sv.Trīsvienības pareizticīgo baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1861.-1868., 1896. Liepāja, Jaunā iela 1;
Kurzeme
8682 Liepājas Latviešu biedrības nams Arhitektūra Vietējās nozīmes 1934.g. Liepāja, Rožu laukums 5/6;
Kurzeme
8590 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 17.gs.pirmā puse, 17.gs.otrā puse, 18.gs.otrais cet. Liepāja, Kungu iela 6;
Kurzeme
8482 Labības noliktava Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs.b. Liepāja, Vecā Ostmala 24;
Kurzeme
8097 Bloķētas dzīvojamās ēkas Arhitektūra Vietējās nozīmes 1926. Rīga, Liepājas iela 40, Zemgales priekšpilsēta;
Rīga
8096 Sv.Alberta katoļu baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1908. Rīga, Liepājas iela 38, Zemgales priekšpilsēta;
Rīga
6385 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 18. gs.,3.c., 19. gs. Liepāja, Stendera iela 13a;
Kurzeme
6382 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 1871.,1913. Liepāja, Peldu iela 15;
Kurzeme
6377 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 18. gs.b. Liepāja, Dīķa iela 7;
Kurzeme
6375 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. s. Liepāja, Kungu iela 24;
Kurzeme
5792 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 1911. Rēzekne, Liepājas iela 16b;
Latgale