Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Lazdukalna pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2854 Augustovas katoļu baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1826. Balvu novads, Lazdukalna pagasts;
Augustovā
Latgale
272 Skubinovas viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Balvu novads, Lazdukalna pagasts;
Skubinovā pie bij. pienotavas
Latgale
267 Pilskalns Arheoloģija Vietējās nozīmes None Balvu novads, Lazdukalna pagasts;
pie bij. Pilskalniem
Latgale
265 Mastarīgu senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Balvu novads, Lazdukalna pagasts, Mastarīga;
Latgale