Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Launkalnes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2378 Pāvulkalna viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Smiltenes novads, Launkalnes pagasts;
pie Strautmaļiem
Vidzeme
2376 Mūsiņu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Smiltenes novads, Launkalnes pagasts;
pie Mūsiņiem
Vidzeme
2375 Kaktiņu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Smiltenes novads, Launkalnes pagasts;
pie Kaktiņiem
Vidzeme
2374 Kalnaslapjumu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Smiltenes novads, Launkalnes pagasts;
pie bij. Kalnaslapjumiem
Vidzeme