Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Laucienes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9188 Klopenes kapu zvanu tornis Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs.v. Talsu novads, Laucienes pagasts;
Kurzeme
8512 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 18.gs. Talsu novads, Laucienes pagasts, Lauciene;
Nurmuižas luterāņu baznīcā
Kurzeme
6758 Govju kūts Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. s. Talsu novads, Laucienes pagasts, Lauciene;
Nurmuižā
Kurzeme
6755 Dārznieka māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. s. Talsu novads, Laucienes pagasts, Lauciene;
Nurmuižā
Kurzeme
6754 Kalpu māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 18. gs. b. Talsu novads, Laucienes pagasts, Lauciene;
Nurmuižā
Kurzeme
2231 Mīļaju senkapi (Kapeņu kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Talsu novads, Laucienes pagasts;
pie bij. Mīļajām
Kurzeme
2230 Laukstibu viduslaiku kapsēta (Elku kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Talsu novads, Laucienes pagasts, Pļavas;
pie bij. Laukstibām, Pļavupītes krastā
Kurzeme
2229 Kauliņu viduslaiku kapsēta (Zviedru kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Talsu novads, Laucienes pagasts, Pļavas;
pie Kauliņiem
Kurzeme