Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Lapmežciema pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8334 Somu jēgeru kauju vieta Vēsture Vietējās nozīmes 1916 Tukuma novads, Lapmežciema pagasts;
Rīga
6138 Lapmežciema sedums ar 5 tīklu būdām Arhitektūra Vietējās nozīmes 20. gs. s. Tukuma novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems;
Rīga
2305 Paugu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Tukuma novads, Lapmežciema pagasts;
pie Paugām
Rīga