Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Laidzes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6135 "Cērpu" dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 20. gs. 20./30.g. Talsu novads, Laidzes pagasts;
Cērpās
Kurzeme
2226 Kūlu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Talsu novads, Laidzes pagasts;
pie Vītoliem
Kurzeme
2225 Krūmešu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Talsu novads, Laidzes pagasts;
pie Krūmešiem
Kurzeme
2224 Krojvalku viduslaiku kapsēta (Elku kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Talsu novads, Laidzes pagasts;
pie Klāviem (bij. Krojvalkiem)
Kurzeme
2223 Sviķēnkalns - senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Talsu novads, Laidzes pagasts;
pie Dzelzīšiem (bij. Laugaļiem)
Kurzeme