Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Lībagu pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9122 Skolas ēka "Adamoviči" Vēsturiska notikuma vieta Vietējās nozīmes 1821.–1975. Talsu novads, Lībagu pagasts;
Mācītājmuiža, "Adamoviči"
Kurzeme
2247 Ķīļu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Talsu novads, Lībagu pagasts;
Rīgas - Ventspils šosejas kreisajā pusē iepretim Ķīļu kapiem
Kurzeme
2246 Zviedru senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Talsu novads, Lībagu pagasts;
pie Zviedriem
Kurzeme
2245 Zaļkalnu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Talsu novads, Lībagu pagasts;
pie Zaļkalniem
Kurzeme
2244 Vecčumalu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Talsu novads, Lībagu pagasts;
pie Vecčumalām
Kurzeme
2242 Lejaslāču viduslaiku kapsēta (Zviedru kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Talsu novads, Lībagu pagasts;
pie Lejaslāčiem
Kurzeme
2240 Dziļleju senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Talsu novads, Lībagu pagasts;
pie Dziļlejām
Kurzeme
2239 Lejaslāču senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Talsu novads, Lībagu pagasts;
Lejaslāču kapsētā
Kurzeme