Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Krimuldas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2117 Karātavkalns - soda vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes Siguldas novads, Krimuldas pagasts;
pie Turaidas kapsētas, pie Turaidas-Eikažu šosejas
Rīga
2116 Pūteļu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes Siguldas novads, Krimuldas pagasts;
pie Pūteļiem
Rīga
2111 Kubeseles pilskalns Arheoloģija Vietējās nozīmes None Siguldas novads, Krimuldas pagasts;
pie Krimuldas luterāņu baznīcas
Rīga
2110 Klintsdzirnavu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes Siguldas novads, Krimuldas pagasts;
pie Klintsdzirnavām
Rīga
2107 Annaskalns - senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes Siguldas novads, Krimuldas pagasts;
pie Grašiem, pie Jerkules ezera
Rīga
2104 Kaupo kalns - nostāstu vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Siguldas novads, Krimuldas pagasts;
pie bij. mācītājmuižas
Rīga
2102 Klinšu zīmējumi Virtakas iezī Arheoloģija Vietējās nozīmes Siguldas novads, Krimuldas pagasts;
Braslas upes labajā krastā, Virtakas iezī
Rīga
2101 Jelgavkalna apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes None Siguldas novads, Krimuldas pagasts;
0,5 km uz ZA no Siguldas novadpētniecības muzeja
Rīga