Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Krišjāņu pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2853 Putrānu kapu kapliča Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. b. Balvu novads, Krišjāņu pagasts;
Putrānu kapos
Latgale
260 Krišjāņu senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Balvu novads, Krišjāņu pagasts, Krišjāņi;
centrā
Latgale