Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Kolkas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2222 Žonaku senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Dundagas novads, Kolkas pagasts, Vaide;
pie Žonakiem
Kurzeme
2221 Saunaga viduslaiku kapsēta (Veckapu kalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Dundagas novads, Kolkas pagasts, Saunags;
pie Nigliņiem
Kurzeme
2220 Pitraga viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Dundagas novads, Kolkas pagasts, Pitrags;
pie bij. Nīteļiem
Kurzeme
2219 Mazirbes viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Dundagas novads, Kolkas pagasts, Mazirbe;
pie Grabiem
Kurzeme
2218 Košraga senkapi (Mēra kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Dundagas novads, Kolkas pagasts, Košrags;
pie Anduļiem
Kurzeme