Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Katvaru pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
1454 Jenavu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Limbažu novads, Katvaru pagasts;
pie Jenavām
Rīga
1453 Brūveļu senkapi (Miroņu kalniņš), baznīcas vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Limbažu novads, Katvaru pagasts;
pie Brūveļiem
Rīga