Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Kalncempju pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2792 Otes muižas klēts Arhitektūra Vietējās nozīmes 18. gs. b. Alūksnes novads, Kalncempju pagasts;
Atē
Vidzeme
2791 Ates (Otes) ūdensdzirnavas Arhitektūra Vietējās nozīmes 1795. Alūksnes novads, Kalncempju pagasts;
Atē
Vidzeme
192 Žagatu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Kalncempju pagasts;
Žagatās
Vidzeme
191 Sprīvuļu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Kalncempju pagasts;
starp Sprīvuļiem un Kapukrogiem
Vidzeme
189 Pūzupu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Kalncempju pagasts;
pie Pūzupiem
Vidzeme