Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Jeru pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2442 Jāņa kalns - senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Rūjienas novads, Jeru pagasts;
starp Paipustiem un bij. Ozoliņiem
Vidzeme
2440 Pompju senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Rūjienas novads, Jeru pagasts;
pie Pompjiem
Vidzeme
2439 Mazšķudiņu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Rūjienas novads, Jeru pagasts;
pie bij. Mazšķudiņiem
Vidzeme
2438 Jaunmeģīšu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Rūjienas novads, Jeru pagasts;
pie bij. Jaunmeģīšiem
Vidzeme