Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Jaunpils pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2293 Sveikuļu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Tukuma novads, Jaunpils pagasts;
Sveikuļu kapsētā
Rīga
2291 Mazkursenieku senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Tukuma novads, Jaunpils pagasts;
pie Mazkurseniekiem
Rīga
2290 Jaunpils Elles kalns - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Tukuma novads, Jaunpils pagasts;
pie Liepām
Rīga