Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Jaunlaicenes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2790 Parks Arhitektūra Vietējās nozīmes 18. gs. b. Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts;
Jaunlaicenes muižā
Vidzeme
2789 Kapliča Arhitektūra Vietējās nozīmes 1870. Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts;
Jaunlaicenes muižā
Vidzeme
2788 Stallis Arhitektūra Vietējās nozīmes 1852. Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts;
Jaunlaicenes muižā
Vidzeme
2787 Klēts (veļas māja) Arhitektūra Vietējās nozīmes 18. gs. b. Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts;
Jaunlaicenes muižā
Vidzeme
2786 Saimniecības ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 1840. Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts;
Jaunlaicenes muižā
Vidzeme
2785 Saimniecības ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 1847. Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts;
Jaunlaicenes muižā
Vidzeme
2784 Pārvaldnieka māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 1789. Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts;
Jaunlaicenes muižā
Vidzeme
2783 Kungu mājas gala spārns Arhitektūra Vietējās nozīmes 1789. Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts;
Jaunlaicenes muižā
Vidzeme
2782 Jaunlaicenes muižas apbūve Arhitektūra Vietējās nozīmes 18. gs. b. Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts;
Jaunlaicenes muižā
Vidzeme
181 Lielbriežu senkapi (Miroņkalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts;
pie Lielbriežiem
Vidzeme