Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Jaunalūksnes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2777 Kungu māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 1821., 1860. Alūksnes novads, Jaunalūksnes pagasts;
Lāsberģa muižā
Vidzeme
2775 Klēts Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. s. Alūksnes novads, Jaunalūksnes pagasts;
Kolberģa muižā
Vidzeme
2774 Šķūnis Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. v. Alūksnes novads, Jaunalūksnes pagasts;
Kolberģa muižā
Vidzeme
2773 Kolberģa muižas apbūve Arhitektūra Vietējās nozīmes 18./19. gs. Alūksnes novads, Jaunalūksnes pagasts;
Kolberģa muižā
Vidzeme
175 Garjuru senkapi (Kapu kalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Jaunalūksnes pagasts, Garjuri;
Vidzeme