Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Inešu pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8899 Zemnieku sēta "Vectūļi - 1" Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs.s., ap 1830. Cēsu novads, Inešu pagasts;
Vectūļi - 1
Vidzeme
6254 Parks Arhitektūra Vietējās nozīmes 18. -19. gs. Cēsu novads, Inešu pagasts;
Vecpiebalgas muižā
Vidzeme
6251 Klēts Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs. Cēsu novads, Inešu pagasts;
Vecpiebalgas muižā
Vidzeme
462 Gaigalu apmetne I,II Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Inešu pagasts;
starp Gaigaļiem un Pūpoliem
Vidzeme
461 Vecpiebalgas mācītājmuižas senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Inešu pagasts;
Rudumu (bij. mācītājmuižas) dārzā
Vidzeme
460 Vecdauguņu viduslaiku kapsēta (Kapu kalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Inešu pagasts;
pie Vecdauguņiem
Vidzeme
458 Vaišļu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Inešu pagasts;
pie Vaišļiem
Vidzeme
457 Tožiņu viduslaiku kapsēta (Baudzīte) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Inešu pagasts;
pie Tožiņiem
Vidzeme
456 Spietēnu viduslaiku kapsēta I,II Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Inešu pagasts;
pie Spietēniem
Vidzeme
455 Paulēnu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Inešu pagasts;
pie Paulēniem
Vidzeme
452 Lejasburkānu pilskalns Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Inešu pagasts;
pie Lejasburkāniem
Vidzeme
451 Lejasbeķeru viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Inešu pagasts;
pie Lejasbeķeriem
Vidzeme
450 Lejaskaibēnu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Inešu pagasts;
pie Lejas Kaibēniem
Vidzeme
448 Jauncelmu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Inešu pagasts;
pie Jauncelmiem
Vidzeme
446 Ķemeru viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Inešu pagasts;
pie Ķemeriem
Vidzeme
445 Ļavēnu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Inešu pagasts;
pie Ļavēniem
Vidzeme
444 Ezēnu apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Inešu pagasts;
pie Ezēniem
Vidzeme
443 Baldiešēnu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Inešu pagasts;
pie Baldiešēniem
Vidzeme
442 Akmentiņu viduslaiku kapsēta un nostāstu vieta (Asins ieleja) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Inešu pagasts;
pie Akmentiņiem
Vidzeme