Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Ilzenes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2771 Pumpja māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 18. gs. s. Alūksnes novads, Ilzenes pagasts;
Ilzenes muižā
Vidzeme
2770 Kungu māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 18. gs. s., 20. gs. 1.p. Alūksnes novads, Ilzenes pagasts;
Ilzenes muižā
Vidzeme
2769 Ilzenes muižas apbūve Arhitektūra Vietējās nozīmes 18. gs. s., 20. gs. 1.p. Alūksnes novads, Ilzenes pagasts;
Ilzenes muižā
Vidzeme
174 Mežsloku senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Ilzenes pagasts;
pie Mežslokām
Vidzeme