Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Ikšķile

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8683 Ikšķiles brīvdabas estrāde Vēsturiska notikuma vieta Vietējās nozīmes 20.gs.astoņdesmitie gadi Ikšķiles novads, Ikšķile, Lībiešu iela 4;
Rīga
8232 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 1924. Ikšķiles novads, Ikšķile, Jāņa Kugas iela 11;
Rīga
8231 Ikšķiles pareizticīgo baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1936. Ikšķiles novads, Ikšķile;
Ikšķiles pareizticīgo draudzes kapos
Rīga
1883 Zemturu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts;
pie Zemturiem
Rīga
1882 Lielpāderu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts;
pie Lielpāderiem
Rīga
1881 Lejaskalnu pilskalns Arheoloģija Vietējās nozīmes Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts;
pie Lejaskalniem
Rīga