Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Gulbene,

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8352 Kancele Māksla Vietējās nozīmes 18./19.gs. Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 13;
Vecgulbenes luterāņu baznīcā
Vidzeme
8351 Altāris Māksla Vietējās nozīmes 19.gs.IIp. Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 13;
Vecgulbenes luterāņu baznīcā
Vidzeme
8349 Durvju komplekti (3) Māksla Vietējās nozīmes 19.gs.Ic. Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 13;
Vecgulbenes luterāņu baznīcā
Vidzeme
8348 Fasādes dekoratīvā apdare Māksla Vietējās nozīmes 19.gs.IIp. Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 12;
Vecgulbenes muižas Baltajā pilī
Vidzeme
5018 Gulbenes dzelzceļa Tējas nams Arhitektūra Vietējās nozīmes 20. gs. s. Gulbenes novads, Gulbene, Viestura iela 21;
Vidzeme
5016 Lauksaimniecibas krājaizdevumu sabiedrības nams, vēlāk Latvijas bankas nodaļa Arhitektūra Vietējās nozīmes 1927. Gulbenes novads, Gulbene, Rīgas iela 69;
Vidzeme
5015 Gulbenes draudzes kapu kapliča Arhitektūra Vietējās nozīmes 1922. Gulbenes novads, Gulbene, Miera iela 12;
Vidzeme
5014 Gulbenes pilsētas pamatskola Arhitektūra Vietējās nozīmes 1934. Gulbenes novads, Gulbene, Līkā iela 21;
Vidzeme
5012 Mūra tilts Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. v. Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 13;
pie luterāņu baznīcas, pār Krustalīces upi
Vidzeme
5007 Vešūzis Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. v. Gulbenes novads, Gulbene, Parka iela 31;
Vecgulbenes muižā
Vidzeme
5006 Siernīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. v. Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 20;
Vecgulbenes muižā
Vidzeme
5003 Klēts Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. v. Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 9;
Vecgulbenes muižā
Vidzeme
5002 Kalpu māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. v. Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 16;
Vecgulbenes muižā
Vidzeme
5001 Zobārsta māja, vēlāk sardzes māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs.70.g. Gulbenes novads, Gulbene, Pils iela 2;
Vecgulbenes muižā
Vidzeme
5000 Mežsarga māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. b. Gulbenes novads, Gulbene, Ozolu iela 4;
Vecgulbenes muižā
Vidzeme
4998 Sarkanā pils Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 2.p. Gulbenes novads, Gulbene, Parka iela 10;
Vecgulbenes muižā
Vidzeme