Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Galgauskas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
4994 Saimniecības ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 1.c. Gulbenes novads, Galgauskas pagasts, Galgauska;
Galgauskas muižā
Vidzeme
4993 Meldera māja Arhitektūra Vietējās nozīmes ap 1900. Gulbenes novads, Galgauskas pagasts, Galgauska;
Galgauskas muižā
Vidzeme
4992 Galgauskas muižas apbūve Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. s. - 19. gs. b. Gulbenes novads, Galgauskas pagasts, Galgauska;
Galgauskas muižā
Vidzeme
4991 Galgauskas Sv.Jāņa Kristītāja pareizticīgo baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes ap 1850. -1860. Gulbenes novads, Galgauskas pagasts, Galgauska;
Galgauskas muižā
Vidzeme
4990 Galgauskas pamatskola Arhitektūra Vietējās nozīmes 1937.g. Gulbenes novads, Galgauskas pagasts, Galgauska;
Vidzeme
4989 Galgauskas dziedāšanas biedrības nams Arhitektūra Vietējās nozīmes 1924. Gulbenes novads, Galgauskas pagasts, Galgauska;
Vidzeme
826 Ausenes pilskalns Arheoloģija Vietējās nozīmes None Gulbenes novads, Galgauskas pagasts;
pie Lazdukalniem
Vidzeme