Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Dzērbenes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
440 Žvirguļu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Dzērbenes pagasts;
pie Žvirguļiem
Vidzeme
437 Jaunvepru viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Dzērbenes pagasts;
pie Jaunvepriem
Vidzeme
433 Dzērbenes viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Dzērbenes pagasts;
Dzērbenes luterāņu baznīcas teritorijā
Vidzeme