Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Durbes novads, Durbe

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
1320 Durbes viduslaiku kapsēta (Mēra kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Durbes novads, Durbe;
starp viduslaiku pils vietu un Priedienu
Kurzeme
1316 Jaunoktes viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Durbes novads, Durbes pagasts;
Jaunoktes muižā pie Purmaļiem
Kurzeme