Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Dundagas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8589 Mazirbes mācītājmuižas mācītājmāja Arhitektūra Vietējās nozīmes 18.gs. pirmā puse, 19.gs. vidus Dundagas novads, Dundagas pagasts;
Kurzeme
2210 Dāvida pils - pilskalns Arheoloģija Vietējās nozīmes None Dundagas novads, Dundagas pagasts;
pie Zeltsiliem
Kurzeme
2209 Pagrabkalns - senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Dundagas novads, Dundagas pagasts;
pie Silkalējiem
Kurzeme
2208 Kaņķumu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes Dundagas novads, Dundagas pagasts;
pie Kaņķumiem
Kurzeme
2206 Dzegužkalēju senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Dundagas novads, Dundagas pagasts;
pie Dzegužkalējiem
Kurzeme
2205 Iernieku senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Dundagas novads, Dundagas pagasts;
pie bij. Ierniekiem
Kurzeme
2201 Jauncelmu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Dundagas novads, Dundagas pagasts, Muņi;
pie Jauncelmiem
Kurzeme