Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Dunalkas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6403 Dunalkas baronu kapliča Arhitektūra Vietējās nozīmes 18./19. gs. Durbes novads, Dunalkas pagasts, Dunalka;
pie Durbes - Aizputes ceļa
Kurzeme
1311 Robežnieku apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes None Durbes novads, Dunalkas pagasts;
pie Robežniekiem, Durbes upes kreisajā krastā
Kurzeme