Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Druvienas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
4988 Pērļa ūdensdzirnavas Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 2.p. Gulbenes novads, Druvienas pagasts;
Pērlē
Vidzeme
4987 Kalpu māja, kūts un stallis ap iekšējo pagalmu Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 2.p. Gulbenes novads, Druvienas pagasts;
Druvienas muižā
Vidzeme
4986 Kungu māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 2.p. 20. gs. 20.g. Gulbenes novads, Druvienas pagasts;
Druvienas muižā
Vidzeme
4985 Druvienas muižas apbūve Arhitektūra Vietējās nozīmes 19./20. gs. Gulbenes novads, Druvienas pagasts;
Druvienas muižā
Vidzeme
822 Ziemeļu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Gulbenes novads, Druvienas pagasts;
pie Ziemeļiem
Vidzeme
821 Silmaču viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Gulbenes novads, Druvienas pagasts;
pie Silmačiem
Vidzeme