Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Drustu pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6245 Parks Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. Smiltenes novads, Drustu pagasts, Gatarta;
Gatartas muižā
Vidzeme
6241 Putnu māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs.1.p. Smiltenes novads, Drustu pagasts, Gatarta;
Gatartas muižā
Vidzeme
6239 Leduspagrabs Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs.v. Smiltenes novads, Drustu pagasts, Gatarta;
Gatartas muižā
Vidzeme
6236 Dārznieka māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs.1.p. Smiltenes novads, Drustu pagasts, Gatarta;
Gatartas muižā
Vidzeme
6232 Gatartas muižas apbūve Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. Smiltenes novads, Drustu pagasts, Gatarta;
Gatartas muižā
Vidzeme
431 Žvīguru viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Smiltenes novads, Drustu pagasts;
pie Žvīguriem
Vidzeme
430 Skripstu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Smiltenes novads, Drustu pagasts;
pie Skripstiem
Vidzeme
429 Oškalnu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Smiltenes novads, Drustu pagasts;
pie Oškalniem
Vidzeme
428 Mindaugu viduslaiku kapsēta I (Kapīni) un II (Bedru kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Smiltenes novads, Drustu pagasts;
pie Mindaugiem
Vidzeme
426 Ješku senkapi (Kapu kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Smiltenes novads, Drustu pagasts;
pie Ješkām
Vidzeme
424 Drustu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Smiltenes novads, Drustu pagasts;
pie Drustu aptiekas
Vidzeme
423 Valstskalnu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Smiltenes novads, Drustu pagasts;
pie bij. Valstskalniem
Vidzeme
418 Ješķu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Smiltenes novads, Drustu pagasts;
300 m A Ješķiem
Vidzeme