Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Drabešu pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
416 Āraišu baznīcas viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Drabešu pagasts, Āraiši;
Āraišu luterāņu baznīcas teritorijā
Vidzeme
414 Veclauču viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Drabešu pagasts;
pie Veclaučiem
Vidzeme
412 Simtēnu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Drabešu pagasts;
pie Simtēniem
Vidzeme
411 Rakstu krustakmeņi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Drabešu pagasts;
pie Rakstupītes un pie Rakstiem
Vidzeme
410 Rakstu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Drabešu pagasts;
pie Rakstiem
Vidzeme
409 Mazruku viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Drabešu pagasts;
pie Mazrukiem
Vidzeme
408 Liepiņu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Drabešu pagasts;
pie Liepiņiem
Vidzeme
406 Kalnaastīšu apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Drabešu pagasts;
pie Kalnaastītēm
Vidzeme
405 Uplantu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Drabešu pagasts;
pie bij. Uplantiem
Vidzeme
404 Uplantu krustakmens Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Drabešu pagasts;
pie bij. Uplantiem
Vidzeme
403 Uplantu apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Drabešu pagasts;
pie bij. Uplantiem
Vidzeme
399 Krustkalnu viduslaiku kapsēta (Zviedru kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Drabešu pagasts;
300 m ZA Krustkalniem
Vidzeme