Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Dikļu pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2431 Budenbrokas senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Valmieras novads, Dikļu pagasts;
pie Saulgožiem
Vidzeme
2429 Lapurgu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Valmieras novads, Dikļu pagasts;
pie Lapurgām
Vidzeme
2428 Lapurgu pilskalns Arheoloģija Vietējās nozīmes None Valmieras novads, Dikļu pagasts;
pie Lapurgām
Vidzeme
2425 Rožkalnu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes Valmieras novads, Dikļu pagasts;
pie bij. Rožkalniem, Piltiņkalna pakājē
Vidzeme