Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Daukstu pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
4984 Kūts Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. b. Gulbenes novads, Daukstu pagasts;
Krapas muižā
Vidzeme
4983 Klēts Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 2.p. Gulbenes novads, Daukstu pagasts;
Krapas muižā
Vidzeme
4982 Pārvaldnieka māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. IVc. Gulbenes novads, Daukstu pagasts;
Krapas muižā
Vidzeme
4981 Krapas muižas apbūve Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 2.p. Gulbenes novads, Daukstu pagasts;
Krapas muižā
Vidzeme