Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Cēsis

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6202 Pārvaldnieka māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 18. - 19. gs. Cēsu novads, Cēsis, Muižas iela 5;
Ruckas muižā
Vidzeme
6201 Parks ar parka arhitektūru Arhitektūra Vietējās nozīmes 18. gs. -20. gs. s. Cēsu novads, Cēsis, Piebalgas iela 19;
Ruckas muižā
Vidzeme
6200 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 18. gs. - 20. gs. s. Cēsu novads, Cēsis, Piebalgas iela 19;
Ruckas muižā
Vidzeme
6199 Ruckas muižas apbūve Arhitektūra Vietējās nozīmes 18. gs. - 20. gs. 60. g. Cēsu novads, Cēsis, Piebalgas iela 19;
Ruckas muižā
Vidzeme
397 Jāņa baznīcas viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes Cēsu novads, Cēsis, Torņa iela 2a;
Vidzeme
396 Konventa laukuma viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes Cēsu novads, Cēsis, Raunas iela 14;
Vidzeme
395 Katrīnas baznīcas viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes Cēsu novads, Cēsis, Palasta iela 22;
Vidzeme
391 Siļķu viduslaiku apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes Cēsu novads, Cēsis;
pie Siļķēm
Vidzeme