Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Burtnieku pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6142 Saiešanas nams "Miernams" Arhitektūra Vietējās nozīmes 18.gs. Burtnieku novads, Burtnieku pagasts;
Miernams
Vidzeme
6141 Zemnieku sēta "Zaķīši" Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs., 20. gs. s. Burtnieku novads, Burtnieku pagasts;
Zaķīšos
Vidzeme
2424 Zvārtu akmens ar uzrakstiem un zīmēm Arheoloģija Vietējās nozīmes Burtnieku novads, Burtnieku pagasts;
pie Zvārtēm
Vidzeme
2423 Rugāju pilskalniņš Arheoloģija Vietējās nozīmes None Burtnieku novads, Burtnieku pagasts;
pie Rugājiem
Vidzeme
2421 Mežmaļu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Burtnieku novads, Burtnieku pagasts;
pie Mežmaļiem
Vidzeme
2420 Lantu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Burtnieku novads, Burtnieku pagasts;
pie Lantēm
Vidzeme
2419 Bībes senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Burtnieku novads, Burtnieku pagasts;
pie bij. Bībēm
Vidzeme
2418 Adzelvietu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Burtnieku novads, Burtnieku pagasts;
pie Adzelvietām
Vidzeme