Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Blomes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6140 "Riņģu" saiešanas nams Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs.2.p. Smiltenes novads, Blomes pagasts;
Riņģos
Vidzeme
2353 Krēsliņu senkapi (Zelta kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Smiltenes novads, Blomes pagasts;
pie Krēsliņiem
Vidzeme