Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Bilskas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2352 Lāčkalnu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Smiltenes novads, Bilskas pagasts;
starp Lāčkalniem un Prauliem
Vidzeme
2351 Kalnaegļu pilskalns (Lielais kalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Smiltenes novads, Bilskas pagasts;
starp Kalnaegļiem un Straumēniem
Vidzeme
2347 Piltiņu pilskalns (Jāņa kalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Smiltenes novads, Bilskas pagasts;
pie Piltiņiem
Vidzeme
2345 Panderu senkapi (Jāņu kalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Smiltenes novads, Bilskas pagasts;
pie Panderiem
Vidzeme
2344 Pakuļu viduslaiku kapsēta (Kapu kalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Smiltenes novads, Bilskas pagasts;
pie Pakuļiem
Vidzeme