Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Beļavas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8344 Durvju komplekti (4) Māksla Vietējās nozīmes 18.gs. Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
Beļavas muižas pilī
Vidzeme
8343 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs.s. Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
Beļavas muižas pilī
Vidzeme
8342 Durvju komplekts Māksla Vietējās nozīmes 18.gs.IIp. Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
Beļavas muižas pilī
Vidzeme
8341 Kāpnes Māksla Vietējās nozīmes 18./19.gs. Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
Beļavas muižas pilī
Vidzeme
4980 Krogs Arhitektūra Vietējās nozīmes 1881. Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
Naglenē, Naglenes muižā
Vidzeme
4979 Klēts Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 1.p. Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
Naglenē, Naglenes muižā
Vidzeme
4978 Kungu māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 1.p. Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
Naglenē, Naglenes muižā
Vidzeme
4977 Naglenes (Naglienas) muižas apbūve Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 1.p. Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
Naglenē, Naglenes muižā
Vidzeme
4976 Klēts Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 1.p. Gulbenes novads, Beļavas pagasts, Ozolkalns;
Blomes muižā
Vidzeme
4975 Kungu māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. IIIc. Gulbenes novads, Beļavas pagasts, Ozolkalns;
Blomes muižā
Vidzeme
4974 Blomes muižas apbūve Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. Gulbenes novads, Beļavas pagasts, Ozolkalns;
Blomes muižā
Vidzeme
4972 Siernīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. b. Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
Beļavas muižā
Vidzeme
4967 Klēts Arhitektūra Vietējās nozīmes 18 . gs. 2.p. Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
Augulienas muižā
Vidzeme
4965 Kungu mājas drupas Arhitektūra Vietējās nozīmes 20. gs. s. Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
"Auguliena"
Vidzeme
4964 Augulienas muižas apbūve Arhitektūra Vietējās nozīmes 18. gs. - 20. gs. s Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
Augulienā
Vidzeme
4963 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 20. gs. 20.g. Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
Puķeskalnos
Vidzeme
811 Vecmeišu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
pie Vecmeišiem
Vidzeme
810 Rožu kalns - baznīcas un kapsētas vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
pie Veccīruļiem
Vidzeme
808 Putniņu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
pie Putniņiem
Vidzeme
806 Upurkalniņš - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
pie Līgotņiem
Vidzeme
802 Juru upurozoli - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
pie Juriem
Vidzeme
799 Beļavas senkapi (Planku kalns, Zviedru kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
pie Ceriņiem
Vidzeme
798 Atvašu svētliepas - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
pie Atvasēm
Vidzeme